Telemedicinsk sårvurdering er når sårsygeplejersker eller hjemmesygeplejersker tager billeder med mobiltelefonen af komplicerede sår og stomi og sender dem til vurdering hos specialister. Billeder og notater bliver gemt i det fælles it-system Pleje.net sammen med en beskrivelse af såret. Specialister på hospitalet kan ud fra billederne og beskrivelser af såret (størrelse, heling eller infektion) vurdere, om såret er i bedring, eller om der skal en anden type behandling til. På denne måde undgår borgerne rutinekontroller på hospitalet og specialisterne kan prioritere fysisk tilsyn af de patienter, der har de mest komplicerede sår. Optimerede ressourcer og udbyggede kompetencer i det kommunale felt er nogle af effekterne. Læs mere om telemedicinsk sårvurdering

Fælles Servicecenter afprøver serviceydelserne:

  • 1. linje support til borgere og sundhedsfaglige
  • Oplæring af borgere og sundhedsfaglige i at benytte udstyr
  • Brugeradministration
  • Kvalitetssikring af notater og billeder, fx ved manglende noter/billeder eller uklare billeder
  • Samarbejde med systemleverandør (2. linje support)
  • Opsamle viden om udfordringer/problemstillinger
  • Vidensdeling på tværs.

Fælles Servicecenter undersøger, hvor stor betydning det har, at der er etableret en ’Fælles Sårsupport’ i forhold til at udbrede anvendelsen af en kendt teknisk løsning til flere kliniske områder og til en større gruppe af patienter.

Kom godt i gang

Få hjælp

Kurser

Vejledninger

Hjælp til support

Åbningstider 
Mandag-fredag kl.8-16

Ring 7020 3048

eller skriv til 
Kontakt@faellesservicecenter.dk

Kontakt projektledelsen

Frederik Mølgaard Thayssen

Tlf. +45 2055 3278

Skriv til Frederik