Fælles Servicecenter for Telesundhed er et projekt, der er støttet af de 19 kommuner i Region Midtjylland og Region Midtjylland. Projektperioden er maj 2015-maj 2018.

Fælles Servicecenter er en støttefunktion til telesundhed, så de sundhedsfaglige kan fokusere på kerneydelsen og ikke behøver at tage sig af teknologi, support, logistik etc. og så borgere kan få hjælp på den letteste måde.

Vision for Fælles Servicecenter:

“Fælles Servicecenter – fundamentet til enkel og tryg telesundhed for borgere og sundhedsfaglige”.

Det betyder, at det skal være:

  • Enkelt og let for de sundhedsfaglige at anvende telesundhed, så de kan fokusere på kerneopgaven
  • Enkelt, let og trygt for borgerne at anvende telesundhed
  • Effektivt for sundhedsvæsenet at anvende telesundhed - også i stor skala
  • Let at understøtte tværsektorielt samarbejde via telesundhed og dermed give bedre sammenhæng for borgeren. 

Du kan læse mere om konceptet her

Eller se videopræsentation af Fælles Servicecenter her

Fællesoffentligt innovationssamarbejde

Fælles Servicecenter er et fællesoffentligt privat innovationssamarbejde med deltagelse af offentlige sundhedsaktører i Region Midtjylland og tre private virksomheder.

Projektet startede i 2013 med konceptudvikling. 1. maj 2015 begyndte en afprøvning af konceptet. Hvis afprøvningen viser, at det er en god idé med et Fælles Servicecenter, skal det konkurrenceudsættes i løbet at 2018 og herefter sættes i drift.

Afprøvningen af konceptet gennemføres som et Offentligt Privat Innovations projekt (OPI), der bl.a. er underlagt juridiske krav om offentliggørelse af ny viden. Den publiceres her på hjemmesiden.

Faser i afprøvningen af Fælles Servicecenter for Telesundhed

 

Formålet med OPI projektet

Formålet med OPI projektet er at teste bæredygtigheden af projektet, undersøge business casen, udvikle en model for en fælles-offentlig organisering og afslutte med at udarbejde en kravspecifikation og indstilling til Sundhedsstyregruppen i Region Midtjylland.

Afprøvningen foregår i tre spor

Spor 1: De fire servicekategorier fra konceptet afprøves og konkurrenceudsættelse forberedes.
Spor 2: Business case udformes.
Spor 3: Fællesoffentlig organisering beskrives sammen med forslag til smidig og effektiv implementering.

Du kan læse projektbeskrivelsen her 

Hvem er med i Fælles Servicecenter?

Alle 19 kommuner i Region Midtjylland og Region Midtjylland sponsorerer projektet og kan bidrage til afprøvningen ved at deltage aktivt i prøvehandlinger, sammen med Fælles Servicecenter.

 

Kontakt projektledelsen

Frederik Mølgaard Thayssen

Tlf. +45 2055 3278

Skriv til Frederik  

Deltagere i projektet

Projektet strækker sig fra maj 2015 til april/maj 2018 og har følgende deltagere:

Kommuner

Alle 19 kommuner i Region Midtjylland.

Region Midtjylland 

Center for Telemedicin, Nære Sundhedstilbud, Indkøb og Medicoteknik og Regionale Hospitalsenheder. Praktiserende læger deltager ad hoc.

Virksomheder

Falck Hjælpemidler, Next Step Citizen og Systematic.

Projektlederen er ansat i MTIC.

 

Links til vores samarbejdspartnere