Konceptet for Fælles Servicecenter for Telesundhed består af de fire ydelseskategorier: Teknisk support og logistik, Information og koordination, Selvbetjening og personlig agent samt Udviklings- og videnscenter.

Udvikling af servicecenteret sker i 3 spor:

 1. Afprøvning af konceptet 
 2. Udvikling af Business Case
 3. Udvikling af model for fællesoffentlig organisering

Afprøvning af konceptet

Konceptet afprøves ved at gennemføre en række prøvehandlinger. Alle prøvehandlinger gennemføres ved at kommuner og hospitaler i Region Midtjylland i projektperioden lader Fælles Servicecenter udføre konkrete opgaver for sig for at afprøve bæredygtigheden af konceptet.

Eksempler på prøvehandlinger

 • Levering af telefonsupport og håndtering af telemedicinsk udstyr til eksisterende tele-sundhedsprojekter som fx Horsens på Forkant med Sundhed
 • Levering af undervisning af superbrugere i Telemedicinsk sårvurdering
 • Levering af support til brugere, der skal oprettes i Remind projektet
 • Hjælp til opstart af virtuel bostøtte i Ringkøbing- Skjern kommune
 • Afholdelse af temadag om brug af video for sundhedsfaglige på tværs af kommuner og hospitaler
 • Indsamling af viden om telesundhedsløsninger og anvendelse af viden til beslutnings-støtte i alle 19 kommuner og på alle hospitaler
 • Medvirke til at prioritere og afprøve telemedicinsk infrastruktur
 • Genbrug af viden om processer og arbejdsgange på tværs af telesundhedsløsninger
 • Genbrug af serviceydelser på forskellige telesundhedsløsninger
 • Udvikling af prototype på borgerselvbetjeningsunivers.

Udvikling af Business Case

Udover afprøvningen af konceptet, som bidrager med viden om bæredygtigheden af de forskellige elementer i konceptet, skal der udvikles en Business Case, som viser effekten af at have et Fælles Servicecenter frem for at hver kommune eller hospital selv varetager alle opgaver forbundet med at levere telesundhed.

Udvikling af Business Casen sker i samarbejde med Netplan Care.

Kontakt projektledelsen

Frederik Mølgaard Thayssen

Tlf. +45 2055 3278

Skriv til Frederik