For at Fælles Servicecenter kan sættes i drift og implementeres som en tværsektoriel servicefunktion til både kommuner, hospitaler, almen praksis og borgerne, er det nødvendigt at skabe en model for fællesoffentlig organisering, som alle parter kan støtte op om.

Vi skal eksempelvis undersøge

  • jura i forhold til selskabsstruktur og datasikkerhed
  • finansieringsmodeller for
    • ejerne af Fælles Servicecenter
    • brugerne af centerets ydelse
  • graden af outsourcing til private virksomheder.

Arbejdet omkring organisering påbegyndes i 2. Kvartal i 2016 og skal være afsluttet i 1. Kvartal 2017.

Læs mere om organiseringen af OPI-projektet her

Læs oplæg om Fællesoffentligorganisering af et Fælles Servicecenter. En del af afrapporteringen af Fælles Servicecenter.

Kontakt projektledelsen

Frederik Mølgaard Thayssen

Tlf. +45 2055 3278

Skriv til Frederik  

Fællesoffentlig udvikling