Konceptet "Personlig agent" handler om, at nogle borgere af den ene eller den anden grund kan have svært ved at bruge et digitalt selvbetjeningsunivers.

Med en personlig agent kan disse borgere få hjælp til det, som de finder svært, når det handler om telesundhed, så de ikke udelukkes fra at benytte telesundhed.

Kompetenceprofil for den personlige agent

Udviklingen af konceptet for en personlig agent påbegyndes i 2. halvår 2016 og skal konkretisere behovet for en Personlig agent hos forskellige målgrupper. Desuden skal det undersøges, hvilke værktøjer, den Personlige agent har brug for samt hvilke kompetencer den Personlige agent skal have. Det kan fx både være sundhedsfaglige, koordinations- og teknologi-kompetencer.

Visitering og økonomi

Det skal endvidere undersøges, hvordan borgeres visitering til en Personlig agent skal foregå. Endeligt skal der også ses på økonomien omkring den Personlige agent.

Kontakt projektledelsen

Frederik Mølgaard Thayssen

Tlf. +45 2055 3278

Skriv til Frederik