Som en del af projektet arbejder vi med at udvikle en selvbetjeningsportal til borgere, der modtager telesund-hedstilbud.

I udviklingen af selvbetjeningsportalen er det borgernes behov og ønsker, der er i centrum. Visionen er, at borgerne, ved hjælp af ét login, kan få adgang til alle de telesundhedsløsninger, de anvender på en individuelt tilpasset profil.

Borgerne skal fx have mulighed for selv at få adgang til egne data på selvbetjeningsportalen, herunder:

  • borgere og pårørende får et brugervenligt selvbetjeningsunivers
  • adgang til værktøjer, så det bliver nemmere at mestre egen sundhed
  • kalender med overblik over egne aktiviteter i sundhedsvæsenet
  • hjælp til at koordinere egne kontakter og aftaler med sundhedsvæsenet.

Der arbejdes med en prototype i efteråret 2015 og første halvår af 2016. Arbejdet skal munde ud i en kravspecifikation.

Første papirprototype på selvbetjeningsportal

 

Se papirs-prototypen på selvbetjeningsportalen i stort format

Kontakt projektledelsen

Frederik Mølgaard Thayssen

Tlf. +45 2055 3278

Skriv til Frederik